1/ Hình thức nhận hàng trực tiếp khi mua tại cửa hàng.

- Khách hàng đến mua trực tiếp tại cửa hàng sau khi kiểm tra hàng hóa và thanh toán thì nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng.

2/ Hình thức nhận hàng qua đơn vị vận chuyển.

- Khách hàng mua hàng trong bán kinh 5km được miễn phí vận chuyển và thanh toán tiền khi nhận hàng ( Trừ trường hợp hàng đặt hàng theo yêu cầu phải tạm ứng trước)

- Khách hàng không có điều kiện mua hàng tại cửa hàng hoặc ở xa có thể đặt hàng trực tiếp tại trang web sau đó bên bán sẽ chuyển qua nhà vận chuyển của bên bán để giao hàng. Bên vận chuyển có trách nhiệm đồng kiểm hàng và thu tiền tại nơi giao hàng khách yêu cầu ( Trừ trường hợp đặt hàng theo yêu cầu phải tạm ứng trước)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: